.
1. Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina's. Door de webpagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

2. Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een bestelling te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt . Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen, waaraan wij gehoor zullen geven.

3. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Kinderkledingboom.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

4. Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

5. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij kinderkledingboom.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Kinderkledingboom.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Kinderkledingboom.nl.

6. Rechtsgeldigheid van deze Disclaimer

Deze disclaimer is onderdeel van de internetsite waarvan u naar deze disclaimer werd verwezen. Wanneer delen of formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet geheel rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overige delen van dit document ondanks dit hiervan gevrijwaard.

Inloggen

Nieuwe producten

Claire Kort Broekje

Klantreacties

Ik ben dik tevreden:rnrnDe kleding past perfect rnmooie kwaliteit rnEn fijn snel geleverdrnrnMijn do.....Lees meer

  • Margreet
  • dik tevreden
  • Genemuiden

Zoekmodule Kinderkledingboom

zoeken

AcyMailing Module

tellafriendkkb

images

tnt-ideal